Green Key bedrifter i Norge

Kartet viser alle overnattingssteder i Norge som har oppnådd en Green Key sertifisering. Ved å klikke på symbolene vil det kommer opp mer informasjon om den aktuelle virksomheten.  

For en oversikt over Green Key sertifiserte virksomheter i resten av verden, følg linken under.