Grønne anskaffelser ved hjelp av Green Key

Hvordan sikre at din bedrift eller kommune/fylkeskommune foretar bærekraftige anskaffelser knyttet til overnatting, kurs og konferanse? Velg en Green Key sertifisert virksomhet! 

Green Key er en av de største globale miljøsertifiseringsordningene for overnattingssteder med over 2700 sertifiserte bedrifter i 56 land. Ordningen er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme (UNEP). Green Key er den eneste miljøsertifiseringsordningen i Norge som har oppnådd utmerkelsen Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Recognized, og er nå i 2018 i prosess for å oppnå øverste utmerkelse, GSTC Accredited. Akkrediteringen gjennomføres av Accreditation Services International (ASI) og krever at Green Key tilfredsstiller ISO 17065, samt GSTC spesifikke tillegg til denne standarden. 

Green Key er et tredjeparts internasjonalt anerkjent miljøledelsessystem som er basert på ISO 14001 og EMAS. For å oppnå en Green Key sertifisering må virksomheten blant annet definere langsiktige miljømål og utarbeide en handlingsplan for å jobbe med en kontinuerlig forbedring. Virksomheten må også ha rutiner for å måle og håndtere avvik. Samtidig skal konkrete krav med definerte verdier tilfredsstilles. Green Key kriteriene dekker 14 områder: miljøledelse, personalinvolvering, gjesteinformasjon, vann, vask og rengjøring, avfall, energi, mat, inneklima, uteområdet, samfunnsansvar, miljøaktiviteter, administrasjon og konferanse.

Formålet med Green Key er å fremme bærekraftig turisme, samt å bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak. Green Key har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner og bruk av teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, redusere energibruk og ressursforbruk.

Green Key ble lansert i Norge høsten 2014. Dette skjedde etter blant annet påtrykk fra NHO Reiseliv som mente at det var behov for en internasjonal miljøsertifiseringsordning for norske reiselivsbedrifter. Flere norske hoteller og campingplasser er sertifisert, og antallet øker raskt. Se oversikt over norske sertifiserte bedrifter her og globalt på de internasjonale Green Key nettsidene