Kriterier

Bedrifter som har oppnådd Green Key sertifisering oppfyller et sett strenge krav innen miljø og bærekraft. Green Key kriteriene med veiledning er tilgjengelige for alle interesserte og kan lastes ned under. I Norge finnes det per i dag kriterier og veiledere for tre ulike typer Green Key virksomheter; hoteller, camping og mindre overnattingssteder (hoteller, vandrerhjem, fjellstuer og rorbuer, mm. med under 60 rom) som alle dekker de samme 13 kategorier med kriterier. 

 

Green Key kriterier og veileder for hoteller

Green Key kriterier og veileder for camping

Green Key kriterier og veileder for mindre overnattingssteder

 

Under kommer det en kort forklaring av de 13 aktuelle kategoriene som ligger til grunn for Green Key kriteriene. Kontakt oss gjerne for videre veiledning.

 

1. Miljøledelse

Miljøledelse innebærer å organisere virksomhetens miljøprestasjon for å redusere miljøbelastningen. Miljøledelse er en støtte for fordeling av ansvar, for å prioritere områdene virksomheten ønsker å fokusere på, samt å følge opp innsats for å sikre kontinuerlig forbedring. Både ledelse og ansatte skal bidra i miljøarbeidet. For deltakerne i Green Key programmet har vi en mengde maler og eksempler (miljøpolitikk, mål og handlingsplan) tilgjengelig i søknadsportalen

 

2. Personalinvolvering

Beslutningen om å arbeide med miljøspørsmål ligger hos ledelsen, men for å oppnå best mulig resultater kreves at alle ansatte deltar. Ved å involvere ansatte, være lydhør for deres forslagog gjennom god kommunikasjon motiveres de ansatte til å delta aktivt i miljøarbeidet. Maler og eksempler, inkludert forslag til miljøundervisning for ansatte kan hentes i søknadsportalen

 

3. Gjesteinformasjon

Vær stolt av miljøarbeidet og kommuniser det!  Kommunikasjon om miljøinnsats har flere positive effekter. Det øker verdien på bedriftens merkevare, det virker styrkende for personalet og det inkluderer gjestene i miljøarbeidet. Uten gjestenes innsats vil det være vanskelig å gjennomføre effektive miljøinitiativ. Forsøk å gjøre kommunikasjonen positiv og motiverende. Sammen er det mulig å oppnå gode resultater.

 

4. Vann

Selv om vi har rikelig med vann i Norge, har vannforbruket en betydelig innvirkning på miljøet. For eksempel krever varmtvann at vi bruker energi. Vannforbruk og avløpsvann representerer også en kostnad for virksomheten.  

 

5. Vask og rengjøring

Vaskemidler inneholder stoffer som belaster miljøet, og det er derfor viktig å bruke miljømerkede kjemikalier for å redusere faren for at skadelige substanser slippes ut i miljøet. Like viktig er det å redusere den totale mengden av kjemikalier. Les emballasjen og doser i forhold til vannhardheten. En annen måte å redusere forbruket av kjemikalier på er ved å bruke rengjøringsmetoder med microfiber kluter og mopper.

 

6. Avfall

Kildesortering er noe alle kan bidra med. Ved å sortere ulike typer avfall bidrar virksomheten til økt gjenvinning. Mange materialer kan gjenvinnes igjen og igjen. Metall, glass, aluminium, papp og papir er materialer som kan resirkuleres mange ganger, og for eksempel plast er en ettertraktet handelsvare.

 

7. Energi

Det er ikke bare klimaet som er spares ved redusert energiforbruk, det kan også være mye penger å spare. Installer behovsstyrt ventilasjon og belysning, sparepærer og se over isolasjonen i taket og rundt vinduet – dette er noen av tiltakene som kan settes i verk.

 

8. Mat

Gjennom smarte valg av råvarer til restauranten eller produkter til butikksalg eller resepsjonen kan du forbedre miljø og bedre menneskers arbeidsforhold. Økologiske matvarer reduserer blant annet kjemikaliebruken. Fairtrade merkede produkter reflekterer gode og trygge arbeidsforhold i utviklingsland og fokuserer blant annet på menneskerettigheter. Lokalprodusert mat støtter lokal industri og reduserer unødvendig transport.

 

9. Inneklima

Et godt innemiljø er viktig for både helse og trivsel.

 

10. Parker og uteområder

Bruk av kunstgjødsel og sprøyting eller lignende kan medføre risiko ovenfor dyreliv og grunnvann.

 

11. Samfunnsansvar

Samfunnsansvar handler om å ta sosiale og miljømessige hensyn, også utover det som er lovpålagt. For reiselivsbedrifter betyr dette å drifte på lønnsom, anstendig og bærekraftig måte.

Green Key og bærekraftmålene

SDG.png

 

12. Miljøaktiviteter

En god opplevelse utendørs kan føre til økt interesse for naturen, miljøet og andre problemstillinger innenfor bærekraft. 

 

13. Administrasjon

Kontorer og resepsjonsområder påvirker også miljøet. Spør leverandører etter miljøvennlige kontorprodukter. På samme måte som at gjestene og øvrige ansatte blir oppfordres til å spare energi, vann og å kildesortere avfallet, så skal dette også gjøres av administrasjonen og i virksomhetens back-office områder. 

 

14. Konferanse (hotell)

Ikke alle gjestene ved hotellet overnatter. En del hoteller driver konferansevirksomhet i tillegg til hotellvirksomheten. For at hotellets totalt miljøbelastning skal være lavest mulig, skal også konferansedriften omfattes av virksomhetens øvrige miljømål og miljøtiltak.