Hvorfor bli Green Key sertifisert?

I følge en undersøkelse gjort av Innovasjon Norge i 2016, har nærmere 1 av 4 turoperatører valgt bort leverandører pga. dårlig miljøpraksis. 71 % av turoperatørene forventer økt etterspørsel etter bærekraftige virksomheter i Norge de neste fem årene og forbrukerundersøkelser viser økende interesse for grønn reise.

Green Key er et verktøy til å gjennomføre en miljøsatsing og et insentiv til å oppfylle miljøkrav innenfor 14 ulike kategorier, som miljøledelse, personalinvolvering, gjesteinformasjon, vann, avfall, energi, mat, osv. Gjester ved Green Key sertifiserte virksomheter kan være sikre på at bedriften jobber hardt for at oppholdet er så komfortabelt og hyggelig som mulig, samtidig som det jobbes kontinuerlig for å minimere miljøpåvirkning.

Green Key er en av de største globale miljøsertifiseringsordningen for hoteller, camping og mindre overnattingssteder. Ordningen er kjent blant internasjonale gjester og har et samarbeid med internasjonale bookingselskaper som prioriterer miljøsertifiserte overnattingssteder på sine sider.

 

Green Key som standard for bærekraft

Green Key har kunnskap og erfaring innen miljøledelse og bærekraftig drift i reiselivsnæringen. Miljøsertifiseringen representerer en forpliktelse fra bedriftene om å overholde de strenge kriteriene fastsatt av Foundation for Environmental Education (FEE). Green Key er virksomhetenes løfte til gjestene om at de ved å velge et sertifisert overnattingssted, bidrar til å gjøre en forskjell når det gjelder miljø og bærekraft. De høye miljøstandardene som forventes av sertifiserte bedrifter opprettholdes gjennom strenge krav til dokumentasjon og hyppige revisjoner.

Utdanne

Green Key legger stor vekt på at gjestene informeres og involveres i tiltakene som er iverksatt av bedriftene og har strenge krav til at også de ansatte i virksomheten er godt informert og opplært innen miljøvennlig og bærekraftig praksis.

Innovere

Green Key søker kontinuerlig etter nye og bærekraftige driftsmetoder og bruk av teknologi for å redusere det generelle miljøavtrykket gjennom lavere bruk av energi, vann og avfall. Dette bidrar også til at sparte kostnader.

Merverdi

At miljø og bærekraft tas på alvor er stadig viktigere for reisende i valg av overnattingssted. Green Key symboliserer en forpliktelse til miljøet og bærekraftig utvikling, og en tredjeparts godkjenning som i mange tilfeller er attraktiv for potensielle gjester.

Markedsføring

Etter å ha oppnådd Green Key sertifiseringen, kan og bør dette brukes aktivt i virksomhetens markedsføring, for å dokumentere og synliggjøre virksomhetens engasjement i når det gjelder miljø- og bærekraft.

 

Oppsummert

  • Gjør det riktige – ta vare på miljøet og begrens egen miljøbelastning
  • Tiltrekke flere gjester
  • Omdømme
  • Økonomiske insentiver
  • Ekstern anerkjennelse
  • Bredere markedsføring

 

Green Key har til hensikt å

fremme bærekraftig turisme, samt bidra til å forebygge klimaendringer ved å belønne og støtte virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

  • Gjennom økt bruk av miljøvennlige og bærekraftige driftsmetoder og teknologi i virksomheten som igjen redusere den samlede ressursbruken
  • Gjennom økt bevissthet og atferdsendringer hos gjester, ansatte og leverandører
  • Gjennom økt bruk av miljøvennlige og bærekraftige metoder og ved hjelp av holdningsskapende arbeid for å skape atferdsendringer i reiselivsnæringen