Green Key er en av de største globale miljøsertifiseringsordningene med over 3000 sertifiserte hoteller og overnattingsbedrifter i 57 land

 


Hva reiselivsnæringen må gjøre:
Reiselivsbedriftene skal miljømerke eller miljøsertifisere egen virksomhet. Som et ledd i sertifiseringsarbeidet skal virksomheten kartlegge sitt CO2-avtrykk og muligheter for energieffektivisering og andre ressursbesparelser.
— Mot et bærekraftig reiseliv, Veikart fra reiselivsnæringen i Norge
greenkey_rgb.jpg