Green Key er en av de største globale miljøsertifiseringsordningene med 2700 sertifiserte hoteller og overnattingsbedrifter i 56 land

 

Hva reiselivsnæringen må gjøre:
Reiselivsbedriftene skal miljømerke eller miljøsertifisere egen virksomhet. Som et ledd i sertifiseringsarbeidet skal virksomheten kartlegge sitt CO2-avtrykk og muligheter for energieffektivisering og andre ressursbesparelser.
— Mot et bærekraftig reiseliv, Veikart fra reiselivsnæringen i Norge