Om Green Key

Green Key er en anerkjent miljøsertifiseringsordning for hoteller, overnattingssteder og andre reiselivsbedrifter. Formålet er å fremme bærekraftig turisme og dermed forebygge klimaendringer. Green Key synliggjør virksomheter som gjennomfører positive miljøtiltak.

Green Key er internasjonalt anerkjent miljøledelsessystem for overnattingssteder. Ordningen er anerkjent og støttet av United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) og United Nations Environmental Programme (UNEP), og er eneste miljøsertifisering i Norge som har oppnådd utmerkelsen GSTC Recognized. Green Key er i 2018 i prosesss for å oppnå det øverste nivå, Global Sustainable Tourism Council (GSTC) Accredited.

Ordningen har som mål å endre praksis og adferd hos reiselivsaktører, inkludert gjester, bedrifter, myndigheter og lokalsamfunn, i bærekraftig retning. Dette gjennom å øke bevisstheten blant både ansatte og gjester, ved å fremme bærekraftige rutiner samt bruk av hensiktsmessig teknologi, ved å støtte opp under miljøvennlige og ansvarlige bedrifter, samt redusere energibruk og ressursforbruk.

Green Key startet i Danmark i 1994 og ble i 2002 innlemmet i FEE (Foundation for Environmental Education). Høsten 2014 ble ordningen lansert i Norge, i første omgang for hoteller. I løpet av kort tid valgte Rezidor kjeden at alle Radisson Blu og Park Inn hotellene i landet skulle sertifiseres med Green Key. I 2015 ble Green Key for camping lansert, mens fra våren 2017 er det også mulig for mindre hoteller, vandrerhjem, fjellstuer, rorbuer, og lignende som har under 60 rom, å søke om Green Key sertifisering. 

Antall sertifiserte virksomheter stiger raskt. Se kartet for en oversikt.