Søknadsprosess

Kontakt oss gjerne dersom dere vurderer om Green Key kan være noe for dere. Gjennom en uforpliktende samtale kan vi gi informasjon og veiledning om sertifiseringsprosess, kriterier og pris, samt få oversikt over hva dere trenger i form av oppfølging og bistand.  

Kom i gang

  1. Registrer dere som bruker i vår elektroniske søknadsportal. I løpet av kort tid etter registrering vil dere motta brukernavn og passord og kan logge inn og starte søknaden
  2. Fyll inn søknaden. Ved å besvare spørsmålene i søknadsskjemaet, beskriver og dokumenterer dere at Green Key kravene er oppfylt
  3. Etter at vi har mottatt og gjennomgått søknaden og finner denne tilfredsstillende, vil dere bli kontaktet for å avtale tidspunkt for revisjon ("audit"). 
  4. Revisjon gjennomføres
  5. Rapport fra søknad og revisjonsrapport sendes til gjennomgang av uavhengig nasjonal Green Key jury

Policy

Vilkår for avtale mellom søker og FEE Norway må godkjennes i søknadsportalen før Green Key søknaden fylles ut.