Nysgjerrig på bedriftens karbonfotavtrykk?


Å måle virksomhetens karbonfotavtrykk er et prosentkriterium i Green Key programmet. Bedrifter som ønsker å gjøre det bør starte med å få en oversikt over hvilken informasjon dere trenger for å måle deres karbonfotavtrykk. Se link under.

Relevant info fylles inn i måleverktøyet og virksomheten mottar deretter en e-post med resultatene. HCMI er et anerkjent karbon måleverktøy og er anbefalt å bruke for Green Key virksomheter.


Ved å utføre dette Green Key prosentkriteriet kan virksomheten også se hvordan karbonfotavtrykket varierer gjennom ulike årstider, og hva som er kilden til størst utslipp. Etter at karbonutslippet er målt er det enklere å identifisere relevante miljøtiltak for å minimere karbonfotavtrykket.

 

Er du nysgjerrig på ditt personlige fotavtrykk?

Ducky.no har utarbeidet et brukervennlig verktøy for hvor man enkelt besvarer spørsmål om hverdagsrutiner og miljøtiltak. Dette kan gjøres som individ eller en gruppe av for eksempel kolleger. Det er også mulig å gå sammen innad i virksomheten med målsetning om høyest mulig CO₂-besparelse, og evt. sammenligne dere med andre bedrifter.